Nieuws

Senioren / 55+ competitie

Senioren / 55+ competitie

publicatiedatum: Maandag, 15 mei 2017

Maandag 15 mei is er door de senioren 55+ weer gevist in het Amsteldrechtkanaal en wel vooraan. Van de 13 deelnemers waren er vier met meer dan 9 kg aan vis. Voor de uitslag ga naar wedstrijden / uitslagen. Met vriendelijke groet, Cock

Lees verder

Kampioen van de gemeente Nieuwkoop

Kampioen van de gemeente Nieuwkoop

publicatiedatum: Zaterdag, 13 mei 2017

Zaterdag 13 mei is het kampioenschap van de Gemeente Nieuwkoop gevist. Er is gevist in het Amsteldrechtkanaal. De kampioen is geworden Dhr. Slotboom met ruim 22 kg. Om de foto's van de prijsuitreiking te zien ga naar bovenste balk en klik foto,s aan. Met vriendelijke groet, Cock

Lees verder

vissteigers leidse vaart aan de Woudsedijk bij Langeraar

vissteigers leidse vaart aan de Woudsedijk bij Langeraar

publicatiedatum: Woensdag, 10 mei 2017

Dijkverbetering Woudsedijk gecombineerd met aanleg vissteigers Binnen het hoogheemraadschap van Rijnland wordt steeds actiever vorm gegeven aan het meekoppelen van recreatiekansen. Bij het verbeteren van de Woudsedijk langs de Leidse Vaart heeft dit geleid tot de aanleg van 25 vissteigers. In goed overleg met de hengelsportvereniging in de buurt, is de aanleg van steigers voor sportvisactiviteiten gelijk aangepakt met de werkzaamheden aan de dijk. In gesprek met de omgeving Binnen dijkverbeteringsproject Woudsedijk is al in een vroeg stadium het gesprek aangegaan met de omgeving. De kans om vissteigers aan te leggen kwam zo bovendrijven, en inmiddels zijn de vissteigers daadwerkelijk gerealiseerd. Eind januari ondertekenden de waterbeheerders in Noord-Holland (provincie, Rijkswaterstaat en de waterschappen) een intentieverklaring om voortaan voorzieningen voor waterrecreanten zoveel mogelijk mee te nemen bij al geplande werkzaamheden. Door werk te combineren kunnen deze voorzieningen zoals een aanlegsteiger, een visplek of een boothelling goedkoper worden aangelegd. De realisatie van de vissteigers bij de Woudsedijk, aangelegd in combinatie met de dijkverbetering, is hier een mooi voorbeeld van. Jorke Wessels van Sportvisserij MidWest Nederland: “Het is mooi om te zien dat Rijnland het ‘bewust leven met water’ nu zichtbaar maakt in het veld. Vijfentwintig vissteigers langs de Leidsche Vaart geven onze sportvissers ‘droge voeten’ en geeft ze nog meer kans om te genieten van ‘schoon water’ met kans op vis. Dat daar achter de schermen door Rijnland en vele anderen keihard aan gewerkt wordt, wordt vaak niet gezien. En dat hoeft ook helemaal niet. Het resultaat staat en daar zijn wij blij mee.” De vissteigers zijn gefinancierd door Sportvisserij Nederland, Sportvisserij MidWest Nederland, Hengelsportvereniging De Brasem en het hoogheemraadschap van Rijnland. Het project De Woudsedijk ligt langs de Leidse Vaart in de Polder Vierambacht. Deze polder ligt ten zuidoosten van de Braassemermeer, ingesloten door dijken in en langs Woubrugge, Alphen aan den Rijn, Ter Aar en Rijnsaterwoude. Bijna alle dijken in Polder Vierambacht zijn inmiddels verbeterd, met uitzondering van de Woudsedijk en het westelijke gedeelte van de polder. De werkzaamheden voor de Woudsedijk bestaan hoofdzakelijk uit het versterken van het binnentalud en het verhogen en reconstrueren van de weg. De dijk wordt opgehoogd in fases waardoor er tussentijds voldoende tijd is voor de grond om te zetten. Naar verwachting wordt het project eind dit jaar opgeleverd. Dijkverbetering Regionale Keringen De zorg voor waterveiligheid is de eerste prioriteit van Rijnland. In het westen van Nederland beschermen dijken en kades de lager gelegen gebieden tegen overstroming. Deze regionale keringen moeten berekend zijn op de gevolgen van het veranderde klimaat en op bodemdaling. Waar nodig voeren we de komende jaren werkzaamheden uit aan oevers en kaden, zodat deze voldoen aan de nieuwe, strengere veiligheidsnormen die nodig zijn om ons te beschermen. Dit project maakt onderdeel uit van het programma Dijkverbetering Regionale Keringen van het hoogheemraadschap van Rijnland. Kijk voor een overzicht van alle projecten opwww.rijnland.net/dijken.-- Met vriendelijke groet, Cock

Lees verder

Wincle Picker

Wincle Picker

publicatiedatum: Woensdag, 10 mei 2017

Woensdag middag 10 mei is de wincle picker competitie wedstrijd gevist. Het was prachtig weer lekker in het zonnetje. Voor de uitslag ga naar wedstrijden / uitslagen. Met vriendelijke groet, Cock

Lees verder

Senioren / 55+ competitie

Senioren / 55+ competitie

publicatiedatum: Maandag, 8 mei 2017

Maandag 8 mei is er weer gevist. Ga voor de uitslag en de tussenstand naar wedstrijden / uitslagen. Met vriendelijke groet, Cock

Lees verder

Zaterdag competitie

Zaterdag competitie

publicatiedatum: Zondag, 7 mei 2017

Afgelopen zaterdag is er gevist in de Rijn bij zwaantjes kerk. Het was eerst koud maar later toe de zon er bij kwam werd het wel lekker. Er was veel wind en de de vangst was heel uit een lopend. Voor de uitslag ga naar wedstrijden / uitslagen. Met vriendelijke groet, Cock

Lees verder

Vaste hengel middag competitie

Vaste hengel middag competitie

publicatiedatum: Woensdag, 3 mei 2017

Woensdag middag 3 mei is er gevist in de Rijn bij Zwaantjes kerk. Ze hadden de wind in de rug en het bleef droog. Maar de vangsten waar niet om naar huis te schrijven. Ga voor de uitslag en de tussenstand naar wedstrijden/uitslagen. Met vriendelijke groet, Cock

Lees verder

Senioren / 55+ competitie

Senioren / 55+ competitie

publicatiedatum: Maandag, 1 mei 2017

Vandaag is de senioren -55+ competitie gevist. Dit is gedaan in het Amsteldrechtkanaal de vangsten waren bedroevend. Ga voor de uitslag naar wedstrijden/uitslagen en u ziet wat er gevangen is. We hopen op betere tijden. Groet, Cock

Lees verder

Wincle Picker

Wincle Picker

publicatiedatum: Woensdag, 26 april 2017

Vandaag 26 april is de wincle picker wedstrijd in de Damse Rijn gevist. Het was redelijke week het zonnetje scheen af en toe maar de vangst was slecht. Voor de uitslag ga naar wedstrijden/uitslagen. Met vriendelijke groet, Cock

Lees verder

Senioren / 55+ competitie

Senioren / 55+ competitie

publicatiedatum: Dinsdag, 25 april 2017

Afgelopen maandag is er gevist door de 55+ers. Voor de uitslag ga naar wedstrijden/uitslagen Gr. Cock

Lees verder