wie, wat en waar

AVG omschrijving van waar, wat en wie door HSV de Brasem Ter Aar.
1. Waar worden de persoonsgegeven bewaard.
1.1 Persoonsgegevens worden bewaard op de Laptop van de vereniging HSV de Brasem Ter Aar.
1.2 Persoonsgegevens worden bewaard op een stik van de vereniging HSV de Brasem Ter Aar.
1.3 Een hardcopy in de bureau la van de penningmeester
1.4 Een hardcopy in de bureau la van de secretaris.

2. Wat wordt er aan persoonlijke gegevens opgeslagen
2.1 NAW-gegevens
2.2 telefoonnummers
2.3 geboortedatum
3. Wie hebben er toegang en geheimhouding tot deze gegevens.
3.1 Het secretariaat onder leiding van Dhr. C.J.Velthuijsen
3.2 De penningmeester Dhr.J.Goedhart
4. Doel van de informatie
4.1 Voor het verzenden van de vispassen
4.2 Voor het op de hoogte brengen van welke competities er worden gevist.
4.3 Voor het aangeven waar en wanneer er prijs uitreikingen zijn.
4.4 Voor het verzenden van de acceptgiro t.b.v. de contributie.
5 Beveiligingsmaatregelen.
5.1 De laptop van de HSV de Brasem Ter Aar wordt beveiligt met Ziggo safe online.
6. Bewaartermijn
6.1 De NAW –gegevens worden zolang bewaard tot dat de persoon zijn lidmaatschap op zegt.
Dan worden alle gegevens gewist.
7.Controle en evaluatie
7.1 Controleer jaarlijkse of alles nog up-to –date is
7.2 Evalueer jaarlijkse of als gaat zo als het moet gaan.
Als u hierover meer wil weten neem dan contact op met het secretariaat  tel .0172-602989